Beschermende lagen

“Ieder systeem gaat falen als de voorbehandeling niet goed is”, daarom vinden bij SCNN uitvoerige kwaliteitscontroles plaats alvorens we overgaan tot het aanbrengen van beschermende lagen.

Onze ervaren en veelal gecertificeerde applicateurs werken een test- en inspectieplan af om zo de kwaliteit te kunnen borgen. We werken niet alleen met conventionele acrylaat of epoxy/polyurethaan systemen maar ook met producten die geschikt zijn voor drinkwatertoepassing of verhoogde chemische resistentie. Daarnaast verwerken we ook veel producten ter voorkoming van corrosie onder isolatie- , hittebestendige- en brandwerende systemen.

Binnen SCNN conserveren we veel leidingwerk waarbij regelmatig ondergrondse- & bovengrondse systemen worden gecombineerd. Ook voor een aantal van deze combinaties kunt u bij ons terecht.

Bij het aanbrengen van coating komt veel kijken, tijdens en na het applicatieproces is het daarom van belang dat er een grondige coating inspectie gedaan wordt. Bij het bedrijf hebben we veel ervaring in het werken met nationale en internationale coatingspecificaties voor de olie-, gas- en windenergie sector. Niet alleen zijn we ISO-9001 gecertificeerd maar beschikken we over Gasunie Appoval voor diverse systemen.

Optimale klimatisering

Bij het aanbrengen van beschermde lagen zijn omgevingsfactoren van het grootste belang. Bij Straal- en Coatingbedrijf Noord Nederland uitgevoerde conserveringswerkzaamheden is de gehele spuitruimte langs het plafond uitgerust met afzonderlijk te schakelen warmtestraten. Deze straten geven een in te stellen hoeveelheid aan stralingswarmte af, zodat er een optimale drogingsproces ontstaat.

Kwaliteit

De volgende tests kunnen wij in-house met eigen mensen en (gekalibreerde) materialen uitvoeren volgens de geldende ISO NACE en ASTM standaarden:

– Laagdiktemetingen
– Hechtingstesten (handmatig/automatisch)
– Chloride test
– Dauwpuntmeting
– Poriëndetectie
– Oppervlakte ruwheid
– MEK test
– Stoftest

Alle uitgevoerde testen worden gedocumenteerd en aangeboden aan de opdrachtgever in de vorm van een kwaliteitsrapport.