KVGM systeem

Het KVGM systeem (kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu) heeft bij de Kuurman Groep de hoogste aandacht. Kuurman Noord is is voor al haar activiteiten gecertificeerd volgens ISO 9001, VCA Petrochemie en gecertificeerd conform the Safety Culture Ladder Original 4.0. Daarnaast heeft Kuurman voor al zijn activiteiten haar eigen Life Saving rules opgesteld.

Kumbo Noord B.V. is gecertificeerd volgens VCA *.

Straal en coatingsbedrijf Noord Nederland SCNN ISO 9001 gecertificeerd en heeft Gasunie Approval. Door middel van coatingplannen en test en inspectieplannen worden de kwaliteitsparameters vastgesteld. Voor het maken van kwaliteitsrapportages beschikt het bedrijf over een scala aan gekalibreerd meetapparatuur.

Naast eerder genoemde certificaten is  de Kuurman Groep door KIWA gecertificeerd voor het CO² – bewust certificaat volgens het handboek CO2 prestatieladder versie 3.0 van 10 juni 2015 voor het toepassingsgebied conservering en onderhoud in de woning en utiliteitsbouw, de metaalconserveringsbranche en in de projectinrichting.

NS Vastgoed : Meppel CS

'Elke dag veilig naar huis'

‘Elke dag veilig naar huis’ is een veel gehoorde kreet binnen Kuurman en dit is dan ook de visie vanuit het veiligheidsbewustzijn. De gedachte binnen de onderneming is dan ook dat uitstekende veiligheidsprestaties en uitstekende ondernemingsprestaties hand in hand gaan. Dit is gepind op de vanuit de onderneming vastgelegde waarden ‘eerlijkheid, verantwoordelijkheid en respect’.

Het beleid van de Kuurman Groep richt zich er vanuit deze gedachte mede op om alle risico’s die een negatieve invloed kunnen hebben op betrokkenen en de omgeving te onderkennen, hiernaast blijft
het bedrijf zoeken naar kansen en blijven we onze sterke kanten verbeteren. Vanuit dit gedachtegoed is het KVGM systeem van grote waarde binnen de organisatie.

Veiligheidsbewustzijn

Inzicht in het veiligheidsbewustzijn is van groot belang binnen de Kuurman groep. Het daarmee samenwerken en elkaar aanspreken op onveilige situaties om hiermee ongevallen te voorkomen is dan ook zeer belangrijk. We doet er dan ook alles aan om ongevallen te voorkomen en het ongevalscijfer ligt hierbij al jaren onder het branchegemiddelde. Hier zijn we erg trots op en we zorgen er elke dag weer voor dat we dit blijven volhouden! Door ons veiligheidsgedrag te blijven ontwikkelen en in elke fase van onze werkzaamheden mee te nemen wil Kuurman voorop lopen op gebied van veiligheid.

Kuurman heeft om het veiligheidsbewustzijn nog meer te verhogen haar eigen Life Saving Rules opgesteld. Door het naleven van de 10 Life Saving Rules kunnen we voorkomen dat we betrokken raken bij een ernstig ongeval.