Algemene voorwaarden

Kuurman Noord B.V. en Kumbo Noord B.V. 

Kuurman Noord B.V. en Kumbo Noord B.V. hanteren de Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven.

Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten aan ons en (opvolgende) overeenkomsten van Kuurman Noord B.V. zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn in werking getreden per 2 september 2019 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409386. zijn tevens te raadplegen en te downloaden via deze link.

 

Straal- en Coatingsbedrijf Noord Nederland B.V. en Kuurman Maritiem B.V. 

Straal- en Coatingsbedrijf Noord Nederland B.V. en Kuurman Maritiem B.V. hanteren de Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten aan ons en (opvolgende) overeenkomsten van Straal- en Coatingsbedrijf Noord Nederland B.V. zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen en te downloaden via deze link.