Algemene voorwaarden

Kuurman Noord B.V., Kumbo Noord B.V. en Kuurman Maritiem B.V. 

Kuurman Noord B.V., Kumbo Noord B.V. en Kuurman Maritiem B.V. hanteren de Algemene voorwaarden voor de zakelijke markt voor de schilders-, onderhouds- en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven.

Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten aan ons en (opvolgende) overeenkomsten van Kuurman Noord B.V. zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn in werking getreden per 2 september 2019 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409386. zijn tevens te raadplegen en te downloaden via deze link.

 

Straal- en Coatingsbedrijf Noord Nederland B.V. 

Straal- en Coatingsbedrijf Noord Nederland B.V.  hanteert de  Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten aan ons en (opvolgende) overeenkomsten van Straal- en Coatingsbedrijf Noord Nederland B.V. zijn bovenstaande voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen en te downloaden via deze link.