Duurzaamheid

Duurzaamheid is al geruime tijd een maatschappelijk issue. Binnen het onderwerp ‘duurzaamheid’ is energie reductie en specifiek CO2-reductie een belangrijk onderdeel. Ook Kuurman Noord en Kumbo Noord levert haar bijdrage aan de reductie van CO2 uitstoot. Dit via de reductie van uitstoot van de eigen activiteiten en via het leveren van duurzame oplossingen aan klanten.

Kuurman/Kumbo analyseert haar CO2 uitstoot via de Carbon Footprint  Analyse. Dit wordt ook wel de ‘CO2-voetafdruk’ of ‘CO2-emissie-inventaris’ genoemd en is een rapportage die de uitstoot aan CO2 (in kg) inzichtelijk maakt van een organisatie, een activiteit – of over de totale levensduur van een product. Tevens maakt het inzichtelijk welke maatregelen kunnen worden genomen teneinde deze emissie te verkleinen.

IMG_7841

New Energy Business Platform

Kuurman is sinds de oprichting één van de trotse leden van de ‘New Energy Business Platform’ voorheen Energy Valley Top Club’. Sinds januari 2017 is Kuurman toegetreden tot het bestuur van deze club. Daarnaast doen we actief mee in de werkgroep “energiebesparing”.

Met de New Energy Business Platform hebben de deelnemende organisaties een manier gevonden om groene energie te promoten bij het brede publiek, de jeugd te enthousiasmeren voor duurzaamheid en techniek én een ontmoetingscentrum te zijn voor de energiesector. Met kennisinstellingen, Groninger topsportverenigingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bundelt New Energy Business Platform onder de noemer ‘Samen duurzaam aan de top’ de komende jaren de krachten.

CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.

de Kuurman Groep door KIWA gecertificeerd voor het CO² – bewust certificaat niveau 5 volgens het handboek CO2 prestatieladder versie 3.1 voor de bedrijven Kuurman Noord, Kumbo Noord, Kuurman Maritiem en Straal en coatingsbedrijf Noord Nederland.

Certificaat CO2 prestatieladder

Documenten CO2 prestatieladder

Kijk voor de scope 3 documenten ‘Ketenanalyse twee componentenverf’ en de ‘Dominantieanalyse Kuurman Groep’ op onze pagina https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers/1165