Inductie ontlakken

In 2008 introduceerde Kuurman een nieuwe techniek in Nederland dat beruste op het inductief verwijderen van oude verflagen. Deze techniek werd door ons succesvol ingezet op de ruim 50.000 m² grote Muiderbrug. Waar het zorgde voor een enorme besparing in brandstoffen en straalmiddelen. Het milieu was hier de absolute winnaar volgens diverse tijdschriften en publicaties over dit project.

De mogelijkheden van deze emissiearme techniek werden na het gereedkomen van de Muiderbrug steeds meer duidelijk. Zo worden onze systemen ingezet op ondergrondse leidingen waar het asbesthoudende bitumen in risicoklasse 1 kan verwijderen.

Succesvol worden de machines ook ingezet voor het verwijderen van chroom VI houdende coatings op bruggen, vuurtorens en pijpleidingen.

Investeren in de toekomst

Langzamerhand wordt steeds duidelijker waar we onszelf aan hebben blootgesteld in het verleden. Chroom VI, lood, asbest en schadelijke stoffen waar we nu nog geen besef van hebben. Kuurman heeft constant geïnvesteerd in het perfectioneren van technieken om nu emissievrij te kunnen werken.

Techniek

Als het systeem ingeschakeld is, stuurt de voeding een wisselspanning door een spoel. Het daardoor opgewekte magnetische veld in de kop geeft een precies gedoseerde hoeveelheid warmte af die zorg draagt voor de juiste temperatuur van onthechting van de lak zonder direct contact te hebben met het oppervlak (geen slijtage aan de kop).

Gelijkblijvende instellingen van het systeem zorgt voor gelijke inductieve opwarming en veroorzaakt constante en reproduceerbare resultaten voor de snelheid van ontlakking. De temperatuur wordt in het metaaloppervlak onder de verflaag opgewekt en daaruit volgt direct de onthechting tussen drager en coating. Het doseren van de energie is zeer gericht.

Alleen op het staaloppervlak en in de kop van het systeem wordt warmte opgewekt die de verwijdering van de verf als gevolg heeft terwijl de omgeving onaangetast blijft.