HOME


Hout, staal & beton heeft een gemeenschappelijke vijand...... de natuur.

Rot en corrosie zijn de bekendste vormen van afbraak die we kennen. Vooral aantasting door corrosie, dat 2% van het bruto nationaal product kost, is overal in de wereld een groot probleem.

Om de aantasting van onroerend goed, staalconstructies en andere objecten te vertragen zijn er diverse methoden ontwikkeld om de aantasting beheersbaar te maken. Dit is dan ook een van de kernactiviteiten van de Kuurman Groep.

Kuurman Groep levert een uitgebreid dienstenpakket zoals alleen de professional dat kan. Kwaliteit, veiligheid en efficiëntie staan dan ook hoog in het vaandel.

Dit wordt dan ook bekrachtigd door de certificaten die de ondernemingen bezitten. ISO9001, VCA Petrochemie en BTR zijn de pijlers van de veiligheid en kwaliteit.

Ook vergeten we het milieu niet. Kuurman Groep heeft haar eigen procedures voor de opslag, verwerking en afvoer van milieu belastende stoffen.

Kuurman Groep kan met haar omvang en efficiëntie zowel kleine als hele grote projecten aan

     

 

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de Kuurman Groep


CO2 PRESTATIELADDER


Duurzaamheid is al geruime tijd een maatschappelijk issue. Binnen het onderwerp ‘duurzaamheid’ is energie reductie en specifiek CO2-reductie een belangrijk onderdeel. Ook Kuurman Noord en Kumbo Noord levert haar bijdrage aan de reductie van CO2uitstoot. Dit via de reductie van uitstoot van de eigen activiteiten en via het leveren van duurzame oplossingen aan klanten. 
Kuurman/Kumbo analyseert haar CO2 uitstoot via de Carbon Footprint  Analyse. Dit wordt ook wel de ‘CO2-voetafdruk’ of ‘CO2-emissie-inventaris’ genoemd en is een rapportage die de uitstoot aan CO2 (in kg) inzichtelijk maakt van een organisatie, een activiteit – of over de totale levensduur van een product. Tevens maakt het inzichtelijk welke maatregelen kunnen worden genomen teneinde deze emissie te verkleinen. 

Certificaat:
CO2 certificaat geldig tot 16-02-2021


Documenten: 
- Co2 reductieplan d-5-co2-reductieplan-2020kuurman1.pdf

- Co2 reductieplan V2 april 2018 d-5-co2-reductieplan-2020kuurmanversie2april2018.pdf
- Keteniniatiatief http://www.kuurman.nl/online/upload/d-5-3d1-actievedeelnameaan-initiatieven-2017.pdf

d-5-3.d.1actievedeelnameaaniniatieven2018.pdf

- Nieuwsbrief 1 2017 d-5-3.c.1-nieuwsbrief-kuurmanco2-1-2017.pdf
- Nieuwsbrief 1 2018  http://www.kuurman.nl/online/upload/d-5-3.c.1-nieuwsbrief-kuurmanco2-1-2018.pdf

- Nieuwsbrief 1 2018 d--3.c.1-nieuwsbrief-kuurmanco2-q2-2018.pdf